Javni poziv za prijavu projekata za financijsku potporu u 2017.g.

Turistička zajednica Grada Senja raspisuje:
                JAVNI POZIV
za prijavu projekata za financijsku potporu u okviru sredstava Plana i programa rada TZG Senja u 2017. godini.

1. Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za sufinanciranje programa i projekata na području Grada Senja koji će se sufinancirati iz Plana i programa rada TZG Senja za 2017. godinu. Ovim pozivom nisu obuhvaćene vjerske zajednice ili političke stranke.

2. Sufinancirat će se projekti koji se organiziraju od strane udruga, klubova, pravnih i fizičkih osoba koji su registrirani na području Grada Senja, odnosno projekti koji se održavaju na području Grada Senja. Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju one pravne i fizičke osobe koje su podmirile sve obveze prema Turističkoj zajednici Grada Senja. Sufinanciranje se ne odnosi na troškove održavanja skupština i sl., naknade za zaposlene i/ili slične honorare.

3. Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju projekti koji:
– promiču turizam Grada Senja na području Grada Senja, Republike Hrvatske i inozemstva
– imaju termin održavanja u predsezoni, odnosno posezoni, na koji način produžuju turističku sezonu
– se provode u partnerstvu s drugim udrugama/institucijama i sl.
– uključuju financiranje iz više izvora
– predviđaju medijsku zastupljenost i praćenje provođenja
– imaju međunarodni karakter

4. Ovaj javni poziv odnosi se na projekte koji započinju i završavaju u 2017. godini ili na dio dugoročnih projekata čije se aktivnosti održavaju u 2017. godini.
Projekti se financiraju u maksimalnom iznosu od 50% ukupnog proračuna projekta, a odobrena sredstva se ne mogu koristiti za druge namjene. Provođenje izvršavanja projekta i trošenje sredstava nadzire TZG Senja. Sa svakom udrugom, klubom, pravnom ili fizičkom osobom koji će primiti potporu iz sredstava TZG Senja sklopit će se ugovor te su dužni podnijeti pisano izvješće nakon završetka projekta. 

5. Projekti se prijavljuju isključivo na propisanom obrascu, uz opis aktivnosti i s dokazom o pravnom statusu nositelja projekta (preslika rješenja registracije udruge, kluba, preslike rješenja trgovačkog suda ili preslika obrtnice). Obrasce za prijavu projekata možete preuzeti u nastavku ovog Poziva ili u Uredu TZG Senja, Stara cesta 2, Senj.

6.Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici poštom na adresu:
Turistička zajednica Grada Senja
Stara cesta 2
53270 Senj ili osobno na istu adresu, s naznakom:
NE OTVARATI-„Prijava za financiranje projekata u 2017. godini“. Sve informacije možete dobiti radnim danom na broj telefona: 053 881 068
Prijave se podnose do 30. rujna 2016. godine. Zakašnjele ili nepotpune prijave te otvorene omotnice prijava neće se razmatrati i bit će vraćene pošiljatelju.

7. Rezultati izbora projekata koji će biti financirani u 2017. godini bit će objavljeni na internet stranici www.tz-senj.hr.

Obrazac za prijavu projekta.docx

2017-06-19T15:12:44+00:00 20.09.2016.|