Jeste li znali? 2017-05-23T08:49:34+00:00

JESTE LI ZNALI?

Jeste li znali?

da je grad Senj star 3000 g.?
Pred više od 3000 g. utemeljena je Senia, predrimsko ime današnjeg Senja, jedno od najvažnijih naselja ilirskog plemena Japoda koje je živjelo u Lici, zapadnoj Bosni, Gorskom Kotaru i Primorju.
Naselje je utvrđeno na brdu Kuk, na položaju s kojeg se kontrolirala okolica i Senjski kanal.
Najviši vrh brda – akropola Senona – bio je utvrđen i branjen bedemom i strmim stijenama. Na blažim, zapadnim obroncima, sve do Potoka, nalazile su se na terasama nastambe Senona, također zaštičene jakim suhozidima.U to doba more je dopiralo duboko u Dragu, negdje do Velikh vrata. Sa sjeverne strane zaljeva nalazilo se pristanište i trg pogodan za razmjenu dobara. Koliku je važnost imao Senj u to doba potvrđuju brojni antički pisci koji ga navode u svojim djelima.

da je u Senju 1494. godine otvorena prva poznata glagoljska tiskara na našem tlu, samo 40 godina nakon Gutenbergovog izuma tiskarskog stroja

da je papa Inocent IV.dao prvu dozvolu Senju 1248. godine da vodi misu na glagoljici i staroslavenskom jeziku, što do tada nije bilo dopušteno

da je u Senju 1835. godine osnovana jedna od prvih čitaonica u Hrvatskoj, a 1842. je utemeljeno Glazbeno društvo, također jedno među prvima u Hrvatskoj

da je današnja glavna senjska ulica Potok dobila ime jer je njome u staro doba protjecala bujica i ulijevala se u more.

da se u Katedrali sv. Marije nalazi najstarija poznata varijanta hrvatskog državnog grba i on se službeno upotrebljava od 1527. godine. To je kockasti grb plemića Perovića iz 1491. godine.

da “senjska glagoljska ploča” spada među najstarije hrvatske pisane spomenike. Pismo je uglata glagoljica, a jezik starohrvatski – čakavski. Ona je pronađena među ruševinama grada i otkopana je u prizemlju tvrđave Nehaj, a zapravo je lijeva oltarna pregrada iz crkve sv. Jurja XI./XII. st.

da su”senjski uskoci” zapravo doseljenici koji su u Senju našli novi dom i utočište i od tada čitavo jedno stoljeće uspješno brane grad od Mlečana i Turaka, a ispisali su najsvjetlije stranice u našoj povijesti i u borbi za slobodu i nezavisnost. Zatim su nakon gotovo jednog stoljeća raseljeni u Otočac, Brinje, Ledenice i Novi Vinodolski.

da su vrata koja su bila na mjestu današnjeg prolaza Velikih vrata krajem 19. st. skinuta i odvezena u Beč i od tada im se gubi trag

da je Grad Senj smješten točno na pola između ekvatora i sjevernog pola. Na mjestu gdje 45. paralela presjeca Senj simbolično je postavljen Sunčani sat.