Lov 2019-05-22T09:06:56+00:00

LOV

Lov

Na području Grada Senja nalaze se brojna lovišta. Primorsko područje podno Velebita vrlo je pristupačno i bogato raznim vrstama divljači kao što su: smeđi medvjed, srna, divokoza, jelen lopatar, divlja svinja i muflon. Za lov su najatraktivniji muflon, šljuka i prepelica. Na planinskim lovištima “Ričičko bilo” i “Sjeverni Velebit” obitavaju smeđi medvjed, jelen, srna, divokoza, divlja svinja, šljuka, jarebica kamenjarka grivna i zec. Dobro organizirana i bogata lovišta te smještaj u lovačkim kućama ili domaćinstvima pogoduju razvoju lovnog turizma kao i produživanju turističke sezone.
 

HRVATSKE ŠUME
Uprava šuma Senj
Nikole Suzana 27
53270 Senj
tel: 00385 53 652 401
fax: 00385 53 652 400
e-mail: senj@hrsume.hr

LOVAČKO DRUŠTVO JAREBICA
Sv. Franje 9, 53270 Senj
Telefon / Phone: +385 53 884-141
Mob: +385 91 251-1057
+385 91 538-4322

J&P AGENT d.o.o.
Nikole Suzana 25/2
53270 Senj
tel : 00385 53 884 554
e-mail: jip-agent@gs.t-com.hr
www.jip-agent.com