Ribolov 2019-05-24T08:24:00+00:00

RIBOLOV

Ribolov

Za obavljanje rekreacijskog i športskog ribolova u ribolovnom moru Republike Hrvatske potrebna je dozvola, bez obzira obavlja li se sa obale ili iz brodice. Iznimno, bez dozvole rekreacijski ribolov mogu obavljati osobe mlađe od 14 godina odmetom s jednim povrazom sa ili bez korištenja štapa. Sve vrste dozvola za rekreacijski ribolov mogu se kupiti kod ovlaštenih distributera, odnosno u područnim jedinicama Uprave ribarstva MPRRR a od 15. srpnja 2011. dnevne i višednevne dozvole su dostupne i elektronskim putem na web-stranici Uprave ribarstva. Športski i rekreacijski ribolov uređeni  su Zakonom o morskom ribarstvu i Pravilnikom o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva
Područna jedinica Senj
Obala dr. Franje Tuđmana 6
53270, Senj
tel/fax: 053/882-697
Prodaja dozvola za rekreacijski ribolov na moru