Rezultati Javnog poziva za prijavu projekata za financijsku potporu 2017. g.

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Senja temeljem objavljenog Javnog poziva za kandidiranje projekata za financijsku potporu u okviru sredstava Plana i programa rada TZG Senja za 2017. godinu na svojoj 37. sjednici održanoj 17. listopada 2016. godine donijelo je odluku o dodijeli potpora slijedećim programima i projektima:

Odluka o dodjeli potpora slijedećim programima i projektima za 2017.docx

 

2017-06-19T15:05:57+00:00 17.10.2016.|