Šumarski muzej Krasno 2017-09-18T09:30:52+00:00

ŠUMARSKI MUZEJ KRASNO

Šumarski muzej Krasno

Otvoren je 2005. g. na 240-tu obljetnicu postojanja Šumarije Krasno, te je prvi šumarski muzej u Hrvatskoj. Stalni postav zbirke obuhvaća 300 eksponata iz povijesti šumarstva ovog kraja. Uz stare alate i pribor za sječu, uređivanje i uzgajanje šuma te rasadničku proizvodnju, tu se mogu vidjeti i transportna sredstva nekad korištena u šumarstvu, stare šumarske karte, fotografije, pisani dokumenti i stručna literatura, te trofeji divljači koja obitava na ovom području.

ŠUMARSKI MUZEJ KRASNO
Krasno bb
53274 Krasno
Telefon 053/851-116
Fax 053/851-116
Email sumarska-kuca-krasno@hrsume.hr
Web

UPIT ZA REZERVACIJU

Prikaz veće karte