Noć muzeja u Gradskom muzeju Senj, od 28.01.2022., petak

NOĆ MUZEJA U GRADSKOM MUZEJU SENJ
2022. GODINE

od 28. siječnja 2022. godine, petak

Unatoč globalnoj krizi izazvanoj pandemijom koronavirusa, Hrvatsko muzejsko društvo u suradnji s brojnim hrvatskim muzejima, galerijama i drugim kulturnim institucijama i ove godine organizira Noć muzeja na temu:

MUZEJI IZMEĐU STVARNOG I DIGITALNOG /Muzeji u uvjetima globalne krize – vol. 2

Tema Noći muzeja 2022. godine ponovno je nametnuta pandemijom koronavirusa, zbog čega se, nažalost, većina kulturnih događanja odgađa ili potpuno seli na digitalne kanale komuniciranja.
Gradski muzej Senj također se virtualno uključio u ovogodišnju 17. Noć muzeja, koristeći digitalne kanale komuniciranja i prijenosa sadržaja, želeći hrvatskoj muzejskoj zajednici i vjernoj publici omogućiti virtualno komuniciranje s pripremljenim programima i temama.

Gradski muzej Senj za ovu prigodu postavio je virtualnu izložbu Predstavljanje projekta Bulwark of Europe i popularizacija senjske povijesti autora Filipa Šimunjaka, univ. bacc. hist., Petra Hegedića, univ. bacc. hist. i Karla Rukavine, mag. hist. te virtualno predavanje Popularizacija i prezentacija vojnokrajiške povijesti Senja u digitalnom prostoru.


Izložbu čini 15 plakata koji predstavljaju vrijeme burne vojnokrajiške senjske povijesti. Bogatstvu sadržaja ovogodišnje senjske Noći muzeja doprinosi i virtualno predavanje u više cjelina na istu temu u kojem sudjeluju prof. dr. sc. Nataša Štefanec s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te članovi projekta Filip Šimunjak, univ. bacc. hist., Petar Hegedić, univ. bacc. hist. i Karlo Rukavina, mag. hist.

Zahvalni smo autorima i sudionicima na organizaciji zanimljive i vrijedne izložbe te predavanja jer oboje popularizira i prezentira dio bogate vojnokrajiške povijesti Senja, upravo na novi način – u digitalnom prostoru, koristeći alate tzv. digitalne humanistike.

Nadamo se da će ova virtualno predstavljena tema zainteresirati hrvatsku muzejsku zajednicu za zanimljivu vojnokrajišku povijest Senja, koji je u ovom kontekstu posebno važan jer je upravo u Senju osnovana prva kapetanija na hrvatskom povijesnom prostoru (1469. godine), nakon što je grad oduzet Frankopanima, ali i kao središte uskoka koji su s prostora Senja i Klisa imali zadatak braniti pozadinu od provala Osmanlija, vršiti prodore i upade na osmanski prostor, ali i napadati Mlečane.

Gradski muzej Senj

 

>> Pozivamo Vas da izložbu i predavanje pogledate od 28.01.2022., petak na www.muzej-senj.hr

 

>> Preuzmi pozivnicu (pdf)

 

2022-01-27T11:52:47+00:00 27.01.2022.|