Obavijest o otvorenim natječajima Ministarstva turizma

Ministarstvo turizma objavilo je na svojoj Interent stranici javne pozive za programe “Konkurentnost turističkog gospodarstva” i “Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva”.

Na natječaj za program “Konkurentnost turističkog gospodarstva” svoje projekte mogu prijaviti hoteli, kampovi, seljačka domaćinstva i objekti u domaćinstvu do 10. travnja. Bespovratna sredstva kroz taj program mogu dobiti za primjerice povećanje kategorije, dodatne sadržaje, tematsko definiranje hotela, ulaganje u zeleno poduzetništvo, izgradnju novog kampa, odnosno uređenje postojećih, aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, izgradnju ili uređenje objekata za robinzonski i bike&bed smještaj, povećanje i poboljšanje uvjeta za boravak osoba s invaliditetom, podizanje kvalitete postojećih seljačkih gospodarstava uz uvjet dostizanja više kategorije za jedno sunce, uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja, izgradnja bazena u objektima u domaćinstvu.

Sufinancirat će se i aktivnosti usmjerene razvoju posebnih oblika turizma poput ciklo-turizma, uređenje infrastrukture i ulaganja u opremu za špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovci, adrenalinski parkovi, golf vježbališta, promotivne aktivnosti za postojeću ponudu, kao i zabavne i tematske parkove, male i ploveće hotele, izletničke drvene brodove tradicijske izgradnje te kreiranje paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržišta posebnih interesa.

Poticat će se i projekti za dostupnost i sigurnost turista, od javno dostupnih defibrilatora u ugostiteljskim objektima do prijevoza vode tvrtkama i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima bez vodovoda, kao i plasman otočnih proizvoda, povezivanje poljoprivrede i turizma korištenjem novih digitalnih tehnologija.

Temeljem natječaja “Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva”, koji je otvoren do 3.5.2017. sufinancirat će se povećanje zapošljivosti ranjivih skupina – nezaposlenih mladih do 25 godina, nezaposlenih starijih od 54 godine i nezaposlenih osoba s invaliditetom kroz osposobljavanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma.
Projekte mogu prijaviti ustanove za obrazovanje odraslih i udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva uz obvezno partnerstvo, a partneri mogu biti ustanove za obrazovanje odraslih, udruge, poslodavci/gospodarski subjekti (trgovačko društvo, obrt, zadruga, trgovac pojedinac, javna ustanova), regionalni ili područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Sve potrebne informacije o objavljenim natječajima možete pronaći na web stranici Ministarstva turizma http://www.mint.hr/default.aspx?id=370.

2017-03-14T18:02:57+00:00 14.03.2017.|