Promocija vidikovaca podvelebitskog (k)raja

Uvidjevši važnost i veličinu cikloturističkog tržišta Europe i svijeta te rastući broj aktivnih cikloturista, TZG Senja je još prije nekoliko godina krenula sa osmišljavanjem i uređenjem biciklističkih ruta na području grada Senja. Prvotno su označene  biciklističke rute na samom terenu nakon čega su za iste otisnute i karte koje se osim u tiskanoj verziji mogu preuzeti i u digitalnom obliku na web stranici TZG Senja. Uslijedilo je uređenje manjih vidikovaca vlastitim sredstvima i uz pomoć LD Jarebica iz Senja, a paralelno se pripremao projekt za izgradnju i uređenje novih vidikovaca koji je krajem 2019. i odobren od strane Ministarstva turizma i Ličko-senjske županije. Za navedeni projekt odobreno je gotovo 180 000 kuna kojima su uređena dva vidikovca: Liskovac i Petuova. Posebna važnost ovih vidikovaca krije se u činjenici da se isti nalaze na međunarodnoj biciklističkoj ruti Eurovelo8 koja prolazi senjskim zaleđem i koja će zasigurno grad Senj pozicionirati kao važno cikloturističko odredište. Promocijom vidikovaca Liskovac i Petuova Turistička zajednica grada Senja okončala je tek jednu od faza u sklopu uređenja biciklističkih ruta na području grada Senja. Promociji vidikovaca nazočili su župan Ličko-senjske županije Ernest Petry, predsjednik Gradskog vijeća grada Senja Željko Tomljanović te pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Ana Rukavina Stilinović s kojima je ujedno dogovoren i nastavak suradnje na oživljavanju i turističkoj valorizaciji senjskog zaleđa. Izgradnja i opremanje vidikovaca financirano je od strane Ministarstva turizma i Ličko-senjske županije.

2021-07-12T14:41:53+00:00 12.07.2021.|