OBAVIJEST O NAČINU PLAĆANJA BORAVIŠNE PRISTOJBE

Obaviještavamo cijenjene iznajmljivače koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu da prema Zakonu o boravišnoj pristojbi plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki stalni krevet koji se koristi za pružanje usluga smještaja sukladno propisima o pružanju usluga smještaja.

Osobe u domaćinstvu koje sukladno rješenju o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga osoba u domaćinstvu, iznajmljuju dvije sobe ili jedan apartman do najviše četiri postelje, u naseljima, općinama i gradovima u kojima je prosječna godišnja popunjenost kapaciteta u privatnom smještaju prema podacima turističke zajednice manja od 40 dana, boravišnu pristojbu mogu naplatiti istodobno s naplatom pružene usluge noćenja ili mogu boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu. Kako je godišnja popunjenost kapaciteta u privatnom smještaju (prema podacima eVisitora) u turističkim naseljima Senj, Sveti Juraj, Lukovo, Prizna, Jablanac, Starigrad, Klada, Volarice, Alan, Sveta Jelena, Crni Kal, Bunica, Pijavica i Podbilo veća od 40 dana svi iznajmljivači u tim naseljima obveznici su plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe, dok iznajmljivači u ostalim turističkim naseljima na području Grada Senja mogu birati način na koji će plaćati boravišni pristojbu (uz uvjet da imaju najviše 4 stalne postelje). O toj odluci moraju obavijestiti Turističku zajednicu Grada Senja prije početka turističke sezone (prije dolaska prvih gostiju u objekt). Ukoliko to ne učine Turistička zajednica smatrati će da će iznajmljivač boravišnu pristojbu plaćati u paušalnom iznosu i u skladu s tim postupati.

2017-05-08T11:58:36+00:00 04.05.2017.|