ZA IZNAJMLJIVAČE 2020-02-21T09:37:44+00:00

ZA IZNAJMLJIVAČE

Prijava gostiju

Prijava gostiju

 

Poštovani,

dana 20. studenoga 2015. u Narodnim novinama 126/15 objavljen je Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici kojim sustav eVisitor i službeno postaje središnji elektronički sustav prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj s punom primjenom od 01.01.2016.

Link na NN: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_126_2395.html
Sve informacije o novom sustavu prijave gostiju eVisitor možete pronaći na info stranici sustava eVisitor koja se nalazi na internetskoj adresi: www.evisitor.hr/info

 

Propisi

Propisi

           Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19.)
           Odluka o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za gradove i općine na području Ličko-
           senjske 
županije za 2020.g.
           Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2019. godinu (NN 71/18)
           Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 126/15)
           Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN
          92/09) Izmjene (NN 110/16)

Upute za iznajmljivače