ZA IZNAJMLJIVAČE 2019-02-08T12:51:28+00:00

ZA IZNAJMLJIVAČE

Prijava gostiju

Prijava gostiju

 

Poštovani,

dana 20. studenoga 2015. u Narodnim novinama 126/15 objavljen je Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici kojim sustav eVisitor i službeno postaje središnji elektronički sustav prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj s punom primjenom od 01.01.2016.

Antabuse enhances the symptoms of drunkenness in about 10-15 minutes after alcohol consumption. During the Antabuse course, severe withdrawal symptoms can be observed about 1 hour after the consumption of alcoholic beverages. Antabuse Online - Alcohol Problems Antabuse enhances the symptoms of drunkenness in about 10-15 minutes after alcohol consumption. During the Antabuse course, severe withdrawal symptoms can be observed about 1 hour after the consumption of alcoholic beverages. buy zoloft

Link na NN: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_126_2395.html
Sve informacije o novom sustavu prijave gostiju eVisitor možete pronaći na info stranici sustava eVisitor koja se nalazi na internetskoj adresi: www.evisitor.hr/info

 

Propisi

Propisi

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

Zakon o boravišnoj pristojbi – neslužbeno pročišćeni tekst (NN 152/08)  Izmjene (NN 97/13)  Izmjene (NN 158/13) Izmjene (NN 30/14)

Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2018. godinu (NN 78/17)Izmjene (NN 121/16)

Pravilnik o izmjenama pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima  (NN 146/13)

Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 126/15)

Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09) Izmjene (NN 110/16)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama-nesužbeno pročišćeni tekst  (NN 152/08)Izmjene (NN 88/10),  Izmjene (NN 110/15) Izmjene (NN 121/16)

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09)Izmjene (NN 18/17)

Pravilnik o proglašavnju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede – neslužbeno pročišćeni tekst (NN 122/09)Izmjene i dopune (NN 144/12), Izmjene i dopune (NN 126/15)

Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (NN 92/09)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15)Izmjene (NN 121/16)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ; (NN 9/16) ; (NN 54/16) ; (NN 61/16) ; (NN 69/17)

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 140/15 – stupio na snagu 7. siječnja 2016.)

Upute za iznajmljivače