ZA IZNAJMLJIVAČE 2019-11-25T11:29:18+00:00

ZA IZNAJMLJIVAČE

Prijava gostiju

Prijava gostiju

 

Poštovani,

dana 20. studenoga 2015. u Narodnim novinama 126/15 objavljen je Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici kojim sustav eVisitor i službeno postaje središnji elektronički sustav prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj s punom primjenom od 01.01.2016.

Link na NN: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_126_2395.html
Sve informacije o novom sustavu prijave gostiju eVisitor možete pronaći na info stranici sustava eVisitor koja se nalazi na internetskoj adresi: www.evisitor.hr/info

 

Propisi

Propisi

         Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19)

          Odluka o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za gradove i općine na području Ličko-senjske            županije za 2020.g.

          Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2019. godinu (NN 71/18)

          Pravilnik o izmjenama pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima  (NN 146/13)

          Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 126/15)

         Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN
         92/09)
 Izmjene (NN 110/16)

          Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09)Izmjene (NN 18/17)

          Pravilnik o proglašavnju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede – neslužbeno pročišćeni tekst (NN 122/09)Izmjene i
          dopune (NN 144/12)
, Izmjene i dopune (NN 126/15)

          Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (NN 92/09)

           Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ; (NN 9/16) ; (NN 54/16) ; (NN 61/16) ; (NN
           69/17)

          Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 140/15 – stupio na snagu 7. siječnja 2016.)

Upute za iznajmljivače