Med Senja i okolice 2017-06-28T10:48:25+00:00

Med Senja i okolice

Malo je krajeva koji se mogu pohvaliti netaknutom prirodom bogatom ljekovitim medonosnim biljem kao što je okolica Senja. Pčelari na našem području proizvode najkvalitetniji med na svijetu o čemu svjedoče brojne nagrade sa svjetskih natjecanja. Vođena tom činjenicom Turistička zajednica grada Senja krenula je u izradu brošure o medu kako bi svi koji posjećuju naš kraj bili upoznati sa blagodatima meda i mednih proizvoda naših pčelara.

Osim brošure na terenu smo označili medne točke na kojima svi posjetitelji mogu kušati i kupiti med i proizvode od meda, a za sve one kojima brošura nije dostupna medne točke sa pripadajućim koordinatama mogu pronaći na internet stranicama Turističke zajednice grada Senja. Uz  projekt označavanja biciklističkih staza, ova brošura predstavlja još jedan projekt kojim se ističe važnost senjskog zaleđa za turizam cijelog našeg područja.

Za više informacija o pčelaru kliknite na ikonicu pčele na karti. Pratite pčelicu koja će vam pokazati put do košnica 🙂

Medne točke Senja i okolice

 1. Atalić Juraj Alan, Alan 22 + 385 98 923 9149
 2. Biondić Marin Stolac, Stolac 12 + 385 98 394 488
 3. Brkić Sanja Krasno, Krasno 97a + 385 99 846 7656
 4. Koričić Paulina Devčići 20 + 385 98 675 858
 5. Krmpotić Ante Krivi put 75A (Šojat Dol) + 385 98 258 157
 6. Krmpotić Ivica Veljun Primorski 54 + 385 98 626 643
 7. Mandić Gordana Stinica, K.Mihanovića 20 + 385 95 895 9262
 8. Miškulin Stjepan Razbojište 68 + 385 99 317 8408
 9. Modrić Marijana Starigrad 63 + 385 91 502 1376
10. Nekić Josipa Hrmotine 37 + 385 53 619 006
11. Nekić Vlade Stolac, Stolac 6 + 385 91 535 6356
12. Nekić Zoran Žukalj 41 + 385 99 774 2256
13. Nekić Željko Stolac, Stolac 21 + 385 98 973 6922
14. Prpić Tomislav Starigrad, Modrići 59 + 385 98 327 466
15. Rončević Ivana Sv. Juraj, Kotlina 14 + 385 99 342 0013
16. Rukavina Višnja Sv. Juraj, Kalić 157 + 385 98 986 7271
17. Samaržija Ivan Stolac, Stolac 5 + 385 98 940 6155
18. Samaržija Vladimir Oltari + 385 98 424 857
19. Stanić Branimir Sv.Juraj, N. Naselje 63 + 385 98 774 488
20. Škulić Josip Jablanac-Alan + 385 98 275 610
21. Špalj Miroslav Krivi Put, Alan 13 + 385 95 904 8700
22. Tomljanović Marko Krivi Put, Podbilo 28 + 385 51 796 929
23. Vukušić Marija Balenska Draga 156 + 385 95 855 4094
24. Vukušić Milan Jablanac, Cesta Njive 28 + 385 98 556 288
25. Žarković Ines-Dvorac Guslice + 385 98 641 930
26. Antonio Tomljanović Bunica 85 + 385 98 904 0610
Predsjednik udruge Tomislav Nekić  + 385 91 206 0240