Senjske koncertne večeri 2017-05-19T12:21:09+00:00

SENJSKE KONCERTNE VEČERI

Senjske koncertne večeri

Ova relativno novija senjska tradicija postaje sve više prepoznatljiva.
U nešto više u mjesec dana kroz petnaestak koncerata ozbiljne glazbe publici se predstavi elita mladih hrvatskih glazbenika. Koncertni podiji obično su manji senjski trgovi ili crkve.